UPDATE command denied to user 'gimolsztyn_www'@'86.111.241.41' for table `gimolsztyn_www`.`fusion_settings` Gimnazjum w Olsztynie Uroczystość nadania szkole imienia K. Karlińskiego
Dodane przez gimolsztyn1 dnia Kwietnia 28 2010 01:06:24
Gimnazjum w Olsztynie ma swojego patrona - Kaspra Karlińskiego.
Oficjalnie stało się to podczas uroczystości nadania imienia szkole, do której młodzież przygotowywała się od dnia uchwały Rady Gminy Olsztyn - 30 października 2009 roku.

Treść rozszerzona

Gimnazjum w Olsztynie ma swojego patrona - Kaspra Karlińskiego. Oficjalnie stało się to podczas uroczystości nadania imienia szkole, do której młodzież przygotowywała się od dnia uchwały Rady Gminy Olsztyn - 30 października 2009 roku.

13 marca 2010 roku podczas uroczystej mszy św. w kościele parafialnym
ks. biskup Jan Wątroba dokonał poświęcenia sztandaru szkoły ufundowanego przez Społeczny Komitet na Rzecz Finansowego Wspierania Gimnazjum. Na czerwonym polu awersu widnieje orzeł biały i słowa Karlińskiego "Wpierw byłem Polakiem", rewers stanowi herb Olsztyna i wizerunek ruin zamkowych na niebieskim tle Olsztyna.W poruszającym kazaniu biskup przedstawił osobę heroicznego obrońcy warowni w Olsztynie z XVI wieku - Kaspra Karlińskiego, który tak pięknie zapisał się w historii naszej "małej ojczyzny", poświęcając dla jej ratowania własnego syna.

Druga część uroczystości odbyła się w budynku gimnazjum. Tutaj jego gospodarz - dyrektor Andrzej Nabiałek serdecznie witał gości, którzy licznie przybyli w tym tak ważnym dla nas dniu: ks. biskupa Jana Wątrobę, ks.kan. proboszcza tutejszej parafii Ryszarda Grzesika, posłanki RP Izabelę Leszczynę i Jadwigę Wiśniewską oraz reprezentującą Śląskiego Kuratora Oświaty i Dyrektora Delegatury w Częstochowie Władysławę Tkaczyk. Na uroczystość przybyli również: wójt Olsztyna p. Tomasz Kucharski, radni na czele z przewodniczącym p. Januszem Koniecznym oraz olsztyńscy radni powiatu częstochowskiego p. Tadeusz Milkiewicz i Mirosław Dul, sołtysi, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek oświatowych, nauczyciele, absolwenci
i uczniowie gimnazjum z rodzinami, mieszkańcy gminy Olsztyn.

Zebrani wysłuchali wystąpienia dyrektora, w którym opowiedział, jak doszło do wyboru patrona. Mieli również możliwość poznać jego biografię przedstawioną przez historyka Marka Romańskiego.

Prezentację sylwetki patrona uzupełnił spektakl wg obrazka scenicznego A. Fredry
pt. "Obrona Olsztyna" przygotowany przez uczniów gimnazjum pod kierunkiem p. Anny Nabiałek. Aktorzy, młodzi, ale z pewnością utalentowani, spisali się świetnie, doskonale poradzili sobie z trudnym staropolskim językiem swoich bohaterów. Potrafili gestem, mimiką twarzy czy głosem pokazać przeżywane uczucia - szok na wieść o porwaniu dziecka, wewnętrzną walkę dowódcy i ojca, niezłomność podjętej przez niego decyzji, także ból i rozpacz matki. Całości dopełniała muzyka - piękna i przejmująca, potęgujaca nastrój i zwiastująca tragiczny finał.

Gorące brawa publiczności były dowodem, że spektakl podobał się widzom naprawdę, a wybór Kaspra Karlińskiego - dowódcy twierdzy w Olsztynie i nieszczęśliwego ojca na patrona naszego gimnazjum był trafny.

Dopełnieniem uroczystości było odczytanie uchwały Rady Gminy w sprawie nadania gimnazjum imienia, przekazanie sztandaru młodzieży i ślubowanie jej przedstawicieli.

Na ręce dyrektora wójt - p. Tomasz Kucharski przekazał pamiątkowy "Akt nadania imienia" oraz emblemat z dwiema strofami wiersza Konstantego Damrota pt. "Kasper Karliński". Zgodnie z tradycją
o wbicie gwoździa do sztandaru poproszeni zostali ks. kan. Ryszard Grzesik i przedstawiciele Społecznego Komitetu na Rzecz Finansowego Wspierania Gimnazjum - p. Tadeusz Milkiewicz, pierwszy dyrektor gimnazjum, i Włodzimierz Nabiałek - przewodniczący wspólnoty gruntowej Olsztyna.

Na koniec najznamienitsi goście złożyli na ręce dyrektora życzenia i gratulacje, wpisywali się do księgi pamiątkowej i z zainteresowaniem oglądali wystawę poświęconą patronowi Gimnazjum w Olsztynie - Kasprowi Karlińskiemu.

Opracowała: mgr Justyna Ciepiela

 

 

 

patron - K. Karliński

patron