UPDATE command denied to user 'gimolsztyn_www'@'86.111.241.41' for table `gimolsztyn_www`.`fusion_settings` Gimnazjum w Olsztynie - Misja szkoły
Lipca 14 2024 00:52:09
Nawigacja
Gimnazjum
im. K. Karlińskiego
Strona główna
Patron
Wydarzenia
Kadra pedagogiczna
Parlament szkolny
Organizacja pracy
STATUT
Misja szkoły
Dyżur dyr. - skargi i wnioski
Kalendarz roku szkolnego
Harmonogram urocz. szk.
Konsultacje dla rodziców
Konsultacje dla uczniów
Zajęcia świetlicowe
Zespoły dyd.-wyrównawcze
Tematy projektów
Wykaz podręczników do kl. I
Wykaz podręczników - kl. II
Wykaz podręczników-kl. III
Wyprawka
Reforma edukacji
Broszura informacyjna

Rekrutacja do szkół
Rekrutacja do gimnazjum
Rekrutacja do szkół średnich
Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Życie szkoły
Sport w naszym gimnazjum
Cheerleaderki
Blog sportowy
Nasze sukcesy
Dla Rodziców
Dofinansowanie zakupu podręczników
Przemoc, agresja
Narkotyki, dopalacze
Dobre rady
Dziecko z zespołem Aspergera
Czytanie jest ważne
Gry komputerowe
English Version
• Welcome
• About School
• School Patron
• School Authorities
• News & Events
• Picture Gallery
• Contact us
Pomoce do lekcji
Język polski
Język angielski
Informatyka, technika
Fizyka, chemia
Geografia
Biologia
Matematyka
Galeria zdjęć
Wydarzenia w obiektywie
Misja szkoły
„GIMNAZJUM  -  SZKOŁA,
KTÓRA  CIĘ   POPROWADZI  W ŚWIAT”


Ambicją gimnazjum będzie wychowanie pokolenia młodych Polaków – pięknych i dobrych wewnętrznie, mądrych i wyczulonych na zło, gotowych zwalczyć je w sobie i w innych, otwartych na świat, odpowiedzialnych za siebie, swych bliskich, za swą ojczyznę i za planetę, na której żyjemy.

Dlatego zadaniem naszej szkoły będzie poruszać umysły, rozbudzać umiejętność myślenia, zastanawiania się nad sobą i światem, prowadzić do poznania Dobra i Prawdy.

Wychowanie jest umożliwianiem rozwoju, więc uznaniem, że w każdym człowieku drzemią możliwości, które warto odkrywać i wzmacniać, dlatego nauczyciele i wychowawcy chcą w swej pracy kierować się przesłaniem:

„ Weź myśl i dokończ człowieka
lub też mu  pozwól rozpocząć siebie samego na nowo
lub też inaczej: niech on ci tylko pomaga,
a Ty go prowadź”


Karol Wojtyła, Profile Cyrenejczyka

Model absolwenta

Uczeń w czasie pobytu w szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje następujące postawy:

 • jest uczciwy- nie kłamie, nie oszukuje, w czasie sprawdzianów i odpowiedzi ustnych nie korzysta ze „ściąg’’ i podpowiedzi  innych uczniów, sam również nie podpowiada
  i nie pomaga innym uczniom oszukiwać  w czasie sprawdzianu; samodzielnie wykonuje prace domowe,
 • jest wiarygodny i odpowiedzialny - zawsze  postępuje zgodnie z głoszonymi  zasadami, można powierzyć mu ważne zadania do wykonania, dotrzymuje zobowiązań  i obietnic, wartościuje zachowania  złe i dobre, stara się przewidzieć skutki swoich działań oraz ponosić  konsekwencje swoich czynów,
 • jest wytrwały, systematycznie wykonuje  zadania i obowiązki, realizuje swoje plany   i marzenia,
 • ma poczucie własnej wartości, reaguje na poniżające zachowania dorosłych i rówieśników,
 • szanuje innych ludzi, wie, jak należy okazywać szacunek osobom dorosłym oraz kolegom
  i koleżankom,
 • jest ciekawy świata, zna najbliższe środowisko, poznaje złożoność  świata, analizuje istniejące
  w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe,
 • jest kreatywny, przedsiębiorczy, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać  problemy, realizuje swoje pomysły, wyznacza sobie cel i dąży do zrealizowania, umiejętnie  podejmuje ryzyko, radzi sobie w sytuacjach  trudnych, potrafi podejmować szybkie decyzje,
 • reprezentuje kulturę osobistą,
 • przestrzega zasad  bezpiecznego  i kulturalnego zachowania  się w szkole,
 • okazuje szacunek i życzliwość  wobec rówieśników  i osób dorosłych,
 • dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów,
 • dba o wygląd,
 • ma świadomość  swojej  przynależności  narodowej, zna specyfikę swojej małej ojczyzny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi,
 • dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
 • jest tolerancyjny:
 • akceptuje odmienność innych ludzi
 • nie wyśmiewa i nie prześladuje innych ludzi ze względu na ich narodowość, religię, przekonania polityczne,
 • przeciwstawia  się dyskryminacji, staje w obronie prześladowanych czy wyśmiewanych,
 • angażuje się w działania  na rzecz lokalnego środowiska, reprezentuje postawę  opartą na zasadach miłości  do ojczyzny, jedności i solidarności  z własnym narodem, poczuciem więzi  społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu.Losowa Fotka
ProgramyKalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Urodziny Urodziny:
Strona biblioteki
Biblioteka szkolna
Projekty unijne
RPO - Regionalny Program Operacyjny
WSL - Liderem w efektywnym naczaniu nauczycieli


Linki
Gmina OlsztynLogowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło